Thị trường mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập sâu rộng hơn với thế giới thông qua các hiệp ước kinh tế với các khu vực, song phương và đa phương.

Chính vì vậy hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mang lại các lợi ích to lớn cho tất cả các bên tham gia. Không chỉ giúp doanh nghiệp lớn giảm chi phí đầu tư, các doanh nghiệp yếu kém thoát khỏi nguy cơ phá sản mà còn giúp doanh nghiệp mới tạo ra sau mua bán, sáp nhập có đầy đủ các tiềm lực  và thuận lợi để phát triển lớn mạnh và có được các lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Với thị trường Việt Nam có đến gần 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó 60%  doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ, vốn cũng như các điều kiện về kỹ thuật lạc hậu, năng lực quản lý hữu hạn dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao. Chúng tôi có mặt ở đây để giải quyết các vấn đề này :

Tư vấn tài chính doanh nghiệp :

  • Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
  • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
  • Tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn huy động vốn trong thị trường trong nước và nước ngoài

  • Tư vấn phát hành ( đại chúng và riêng lẻ )
  • Tư vấn thoái vốn
  • Tư vấn phát hành riêng lẻ
Quý doanh nghiệp vui lòng để lại thông tin để nhân được thông tin tư vấn từ chúng tôi: