1) Trái Phiếu là gì?

-       Trái phiếu, về cơ bản, là một loại chứng khoán nợ quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay có thể là Tổ chức Chính phủ hoặc Doanh nghiệp) phải trả cho người sở hữu chứng khoán (người cho vay có thể là Tổ chức hoặc Cá nhân).

-       Có kỳ hạn, thời gian cụ thể.

-       Công ty phát hành phải trả lại khoản vay ban đầu cho người nắm giữ khi đáo hạn.

  1.    Đặc điểm trái phiếu ?

-       Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi (coupon) – là khoản thu cố định và có thời gian chính xác, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh lãi lỗ trong kỳ của công ty phát hành.

-       Trái phiếu là chứng khoán nợ vì vậy trong trường hợp công ty phát hành giải thể hay phá sản thì trái chủ  được ưu tiên thanh toán trước tiên (sau phí Tòa án).

  1.    Tỷ suất sinh lời vượt trội

Giả sử trái phiếu ABC có thông tin như sau:

-       Lãi suất coupon: 7.825%/năm

-       Số lần trả lãi còn lại: 2 lần

-       Mệnh giá trái phiếu: 100,000đ/trái phiếu

-       Kỳ hạn trả lãi: mỗi 3 tháng

-       Số tháng còn lại đến đáo hạn: 4 tháng

Với thông tin trên khi đầu tư vào trái phiếu ABC thì nhà đầu tư nhận được:

-       Lợi suất thực tế: 2.28%/4 tháng hoặc tương ứng 6.85%/năm

-       Lãi suất gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn ở ngân hàng VCB: 5%/năm

Như vậy khi đầu tư vào trái phiếu sẽ có lợi suất cao gấp gần 1.4 lần so với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng có cùng kỳ hạn với mức độ rủi ro gần như là tương đương.

2) Thông tin trái phiếu:

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu.
Rủi ro duy nhất khi đầu tư trái phiếu đó chính là danh nghiệp phá sản dẫn đến không trả được nợ.
Tuy nhiên với phương pháp chọn trái phiếu theo tiêu chí sau sẽ bỏ qua được rủi ro phá sản của doanh nghiệp:
.Lựa chọn trái phiếu của những doanh nghiệp vốn hóa vừa được niêm yết trên sàn chứng khoán, mọi người đều biết, đầy đủ thông tin.
.Lựa chọn những trái phiếu đầu tư với kỳ hạn ngắn ( 3 tháng -1 năm). Những doanh nghiệp vốn hóa vừa được niêm yết trên sàn chứng khoán khả năng phá sản trong 3 tháng - 1năm khả năng là rất thấp.
.Cẩn thận hơn là đánh giá dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra một số yếu tố giúp cho trái phiếu trở thành kênh đầu tư phi rủi ro:
. Một số trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi tổ chức phát hành, điều này đồng nghĩa tổ chức phát hành sẽ đứng ra thanh toán nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
. Một số trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi tài sản của doanh nghiệp hoặc dòng tiền chi trả từ một số dự án lớn.
Nhìn chung với phương pháp lựa chọn cùng với sự đảm bảo từ tổ chức phát hành và doanh nghiệp, trong ngắn hạn rủi ro đến từ việc đầu tư trái phiếu là gần như không có.

Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi::