Lưu ký chứng khoán là gì?

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Tại sao phải lưu ký chứng khoán?

  • Đối với tổ chức phát hành:
  1. Tiết kiệm chi phí in ấn chứng chỉ chứng khoán, bảo quản chứng chỉ chứng khoán.
  2. Tránh được tình trạng chứng khoán bị hư hỏng, mất cắp hoặc thất lạc.
  3. Đảm bảo thanh toán nhanh, góp phần tăng vòng quay vốn của thị trường và của nhà đầu tư.
  4. Giảm rủi ro cho hoạt động của thị trường.
  • Đối với chủ sở hữu chứng khoán:
  1. Tránh mất mát, giả tạo, hư hỏng trong bảo quản sô/giấy chứng khận sở hữu cổ phần.
  2. Các giao dịch chứng khoán được thực hiện nhanh gọn, bảo mật và chính xác.
  3. Được thông báo và hạch toán đầy đủ đối với các quyền lợi liên quan đến chứng khoán.
  4. Thuận tiện trong việc cầm cố chứng khoán
Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi: