Lớp học nâng cao dành cho các khách hàng đã có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và muốn hiểu sâu hơn về thị trường. Tham gia lớp này quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn các vấn đề sau:

- Các nhận diện một doanh nghiệp tốt

- Đọc hiểu các chỉ số tài chính và chỉ số hoạt động của doanh nghiệp

- Xác định được các thành phần tham gia thị trường, thành phần tạo lập cổ phiếu

- Các xác định thời điểm mua - bán cổ phiếu an toàn, hiệu quả.

Vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc khi lớp đủ học viên.

Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi: