Cơ Hội Nghề Nghiệp

Company Trip

Dành cho các sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế, mong muốn hiểu rõ hơn môi trường làm việc, các nghiệp vụ kinh doanh của một công ty chứng khoán.

Một ngày làm chuyên viên tư vấn chứng khoán

Cơ hội để các bạn sinh viên chuyên ngành tài chính các trường đại học khối ngành kinh tế trải nghiệm công việc của một chuyên viên tư vấn chứng khoán. Mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ các nhiệm vụ cụ thể ...

Thực tập sinh tư vấn chứng khoán

Thực tập sinh tư vấn chứng khoán

Thông Báo Tuyển Dụng - Giám Đốc Kinh Doanh

Giám đốc kinh doanh

Thông báo tuyển dụng - Trưởng phòng kinh doanh

Thông báo tuyển dụng - Trưởng phòng kinh doanh

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên tư vấn

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên tư vấn