ETF

Đảo danh mục VN30: BID, BVH thay thế CII và DHG

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VN30 cho kỳ tháng 7/2019.

Theo đó, các mã CIIDHG bị loại khỏi danh mục VN30. Các mã mới được thêm vào là BID và BVH. Rổ danh mục VN30 mới sẽ có hiệu lực từ 05/08/2019 tới 31/01/2020.

Nguồn: HOSE

Danh mục cổ phiếu dự phòng của chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2019 bao gồm các mã: TPBGEXDXGVHCTCH.

Nguồn: HOSE

Đợt đảo danh mục hồi đầu năm 2019 đã thêm 3 cổ phiếu ngân hàng là EIBHDBTCB. Với đợt đảo danh mục cho kỳ tháng 7/2019 này, lượng cổ phiếu ngân hàng góp mặt trong rổ VN30 được nâng lên con số 9.

Thống kê cổ phiếu VN30 theo nhóm ngành