Sinh Viên Thực Tập

Company Trip

Dành cho các sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế, mong muốn hiểu rõ hơn môi trường làm việc, các nghiệp vụ kinh doanh của một công ty chứng khoán.

Ứng viên vui lòng để lại thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi: