Lịch sử hình thành phát triển:

  • Với kinh nghiệm hơn 11 năm làm việc và công tác trong thị trường tài chính Việt Nam, Trong quá trình làm việc thực tế tôi may mắn khi được tiếp xúc với nhiều đơn vị là tổ chức và cá nhân, lắng nghe những nhu cầu và những yêu cầu của họ đối với đơn vị tư vấn. Mong muốn của tôi giúp những khách hàng này đạt được mục tiêu mà họ mong đợi ở những tư vấn này với chi phí phù hợp.
  • Thị trường chứng khoán Việt Nam thành lập và phát triển 20 năm, Chúng tôi cảm nhận được sự phát triển rất nhanh và mạnh của thị trường. từ việc Việt Nam dần hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế thế giới.Việt Nam gần như đi tắt đón đầu trong việc chọn lọc các nhân tố phù hợp cho sự phát triển.
  • Là thế hệ giao thoa giữ thời kỳ sơ khai và thời kỳ quá độ hiện đại, Chúng tôi nhận thấy rằng cần phải nâng cao hơn nữa kỹ năng, kiến thức và đạo đức nghề nghiệp của hoạt động môi giới tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức trung gian kết nối hiệu quả nhất

Sứ mệnh: Nâng cao hiệu quả trong việc tư vấn, giúp tiết kiệm chi phí của nhà đầu tư và nâng tầm hoạt động môi giới tại thị trường chứng khoán việt nam

Giá trị cốt lõi: Trung thực – hiệu quả - Chuyên nghiệp