Cập nhật Room Margin VIP 

STT Mã CK Tên Công Ty SL lưu hành Vốn điều lệ Room (Tỷ) NOTE
1 CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 247.838 2.830,00 100  
2 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS 76.379 792,00 150  
3 CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 3.723.405 37.234,00 300  
4 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 130.746 1.307,00 150  
5 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 391.334 3.914,00 150  
6 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam 1.229.433 12.355,00 300 Hết room
7 FPT Công ty Cổ phần FPT 678.276 6.783,00 300  
8 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 1.913.950 19.139,00 300  
9 GMD Công ty Cổ phần GEMADEPT 296.925 2.969,00 200  
10 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh 981 9.809,00 300  
11 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 2.761.074 27.610,00 300  
12 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội 2.113.398 21.604,00 300  
13 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan 1.168.946 11.631,00 200  
14 MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 442.786 4.434,00 200  
15 NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 930.447 9.304,00 100  
16 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 222.667 2.226,00 100  
17 REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh 310.051 3.100,00 150  
18 ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 567.598 5.675,00 0  
19 SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 641.281 6.412,00 100  
20 SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 525.14 5.867,00 20  
21 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 509.17 5.100,00 300  
22 STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1.803.653 18.852,00 150  
23 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 3.496.592 34.965,00 300  
24 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 3.708.877 37.088,00 300  
25 VHM Công ty Cổ phần Vinhomes 3.349.514 33.495,00 100  
26 VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 3.345.935 33.459,00 150  
27 VJC Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 541.611 5.416,00 300  
28 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 1.741.392 17.416,00 300  
29 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2.456.748 25.299,00 300  
30 VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 2.328.818 23.288,00 100  

 

Đăng ký tư vấn: