Tin Tức Thị Trường OTC

TN1: Công ty cổ phần TNS holdings nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings Ngày 12/11/2018

- Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Tên viết tắt: CTCP TNS Holdings

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa Tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Website: WWW.tnsholdings.vn

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Vốn điều lệ: 133.000.000.000 đồng ( Một trăm ba mươi ba tỷ đồng)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 13.300.000 cổ phiếu ( Mười ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu)

- Tên tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết : Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam