Tin Tức Thị Trường OTC

ILB - Công ty cổ phần IDC Tân Cảng - Long Bình nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình ngày 16/10/2018

- Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty cổ phần IDC Tân Cảng - Long Bình

- Tên Tiếng Anh: IDC Tan Cang - Long Binh Joint - Stock Company

- Tên Tiếng Anh: ICD Tân Cảng - Long Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: G243, Bùi Văn Hòa, KP 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Website: www.icdlongbinh.com

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng ( Hai trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm hai mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

- số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 24.502.245 cổ phiếu ( Hai mươi bốn triệu năm trăm lẻ hai ngàn hai trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)