Đấu Giá Cổ Phiếu

Đấu giá cổ phiếu công ty cổ phần Truyền hình Cáp Hải Dương

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương

Tên tổ chức phát hành cổ phần:  Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương

Địa chỉ:  Số 75 phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác; Kinh doanh dịch vụ viễn thông ...

Vốn điều lệ: 14.130.000.000 đồng

Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:  12.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  692.370 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:  692.370 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 20/12/2018 đến 15h30 ngày 10/01/2019

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian:  08h30 ngày 17/01/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 18/01/2019 đến 16 giờ ngày 24/01/2019 

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:  Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 24/01/2019 

Vui lòng đăng nhập để tham gia đấu giá.