Chứng Quyền

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM DO HSC PHÁT HÀNH

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM DO HSC PHÁT HÀNH

 

Tên chứng quyền

MBB-HSC-MET01

Mã chứng khoán cơ sở MBB
Thời hạn 6 tháng
Ngày phát hành 17/06/2019
Ngày đáo hạn 17/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi 1 : 1 (1 CW đổi lấy 1 cổ phiếu)
Giá thực hiện 21,800 VNĐ
Giá chào bán 3,200 VNĐ
Số lượng phát hành 1,000,000 chứng quyền
Thông báo phát hành Xem tại đây
Bản cáo bạch Xem tại đây

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

 

A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA IPO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

 

1. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ MUA

 

 
   
   
   
   
   

2. THỜI GIAN PHÂN PHỐI

 

Nội dung Thời gian
NĐT đăng ký mua và nộp tiền 17/06/2019, từ 8h00 sáng đến 2h00 chiều
HSC thực hiện phân bổ số lượng đăng ký mua cho NĐT 18/06/2019
HSC thông báo kết quả cho NĐT và hoàn trả tiền cho NĐT đối với phần đăng ký không thành công 18-19/06/2019

 

 

B. HƯỚNG DẪN MUA/BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM SAU KHI NIÊM YẾT

Nhà đầu tư giao dịch chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tương tự như các mã chứng khoán cơ sở khác

Điền vào Form bên dưới để được tư vấn miễn phí

Điền thông tin theo mẫu::