Chủ Đề Nóng

Áp thuế tự vệ với phôi thép và thép dài nhập khẩu trong 3 năm

Cụ thể, biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài sẽ áp dụng cho sản phẩm có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, các mức thuế được áp dụng gia hạn kể từ ngày 22-3-2020 đến ngày 21-3-2023, với mức thuế sẽ giảm dần theo từng năm. Cụ thể, trong năm đầu tiên mức thuế áp dụng với phôi thép là 15,3% và thép dài là 9,4%; năm thứ hai mức thuế giảm tương ứng là 13,3% và 7,9%; năm thứ 3 là 11,3% và 6,4%. Kể từ ngày 22-3-2020, nếu cơ quan chức năng không tiếp tục gia hạn thì mức thuế sẽ về 0%.

Biện pháp tự vệ toàn cầu với các sản phẩm phôi thép, thép dài nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng trên cơ sở việc áp dụng biện pháp tự vệ là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

 

Thời gian

 

 

Phôi thép

 

 

Thép dài

 

 

Từ  22-3-2020 đến 21-3-2021

 

 

15,3%

 

 

9,4%

 

 

Từ 22-3-2021 đến 21-3-2022

 

 

13,3%

 

 

7,9%

 

 

Từ  22-3-2022 đến 21-3-2023

 

 

11,3%

 

 

6,4%

 

 

Từ ngày 22-3-2023 trở đi

 

 

0%

(nếu không gia hạn)

 

 

0%

(nếu không gia hạn)


"Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh" - Bộ Công Thương nhấn mạnh. 

Trước đó, việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu được áp dụng kể từ ngày 18-7-2016. Sau đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc rà soát cuối kỳ vào tháng 8-2019 và thực hiện hoàn thành kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ với sản phẩm phôi thép, thép dài vào tháng 3-2020.

Theo các doanh nghiệp ngành thép, việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có ý nghĩa rất lớn cho doanh nghiệp sản xuất thép trong nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến ngành thép bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Nguồn : Tuổi trẻ